MPhil v globalizaci, ekonomii a právu

Všeobecné informace

Popis programu

V současné době je integrace do globální ekonomiky nevyhnutelnou podmínkou pro země, společnosti a další organizace. Přístup této reality je interdisciplinární, překračuje oblasti ekonomiky, práva a managementu. V důsledku vysoce multidimenzionálního charakteru globalizačního fenoménu je tento magisterský kurz zaměřen na podporu a šíření odborných znalostí o globalizaci, ekonomice a právu, včetně prvků managementu.115688_UPT_MG_0432.jpg

Proč si vybrat tento program

MPhil Globalizace, ekonomika a právo se zaměřuje na témata s velkým ekonomickým a společenským významem. Je zajištěna kvalifikovanou fakultou, formovanou a rozvinutou v rámci stávajících akademických a vědeckých paradigmat.

Jedná se o konzistentní a inovativní MPhil svým multidisciplinárním charakterem. Využívá se ve spolupráci s Univerzitou v Mariboru (Slovinsko) a těží z výzkumu prováděného v IJP Portucalense Institute for Legal Research prostřednictvím skupiny "Kapitál, práce, daně a obchod".

Cíle a obsah programu

Studenti budou rozvíjet znalosti a dovednosti týkající se úrovně 7 evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (EQF), který jim umožní:

  • Získat systematické a celkové pochopení důsledků globalizace na ekonomiku, právo a management, a to jak v teoretické, tak v oblasti veřejných politik, institucí a podniků.
  • Zvládnout metodologii, metody a techniky odpovídajících vědeckých oblastí.
  • Porozumět a kriticky analyzovat, hodnotit a syntetizovat myšlenky a inovativní a komplexní uvažování a koncipovat a navrhnout výzkumné projekty v oblasti globalizace.
  • Proběhne v mezinárodních a multikulturních profesionálních kontextech a dosahuje vysokých standardů výkonu.115689_UPT_MG_0435.jpg

Požadavky na přijetí

Žadatelé musí splnit požadavky stanovené vyhláškou č. 74/2006, a to v písemném znění DL 115/2013 a ve schváleném nařízení o 2. cyklu: absolventi v oboru právo, ekonomie, management, mezinárodní vztahy a politologie nebo právní ekvivalent ; držitelé akademických titulů získaných v 1. cyklu studia práva, ekonomie, managementu, mezinárodních vztahů a politických věd, organizovaných podle zásad Boloňského procesu adherentním státem; držitelé zahraničního diplomu, který je uznán za splňující cíle bakalářského studia statutárně příslušným subjektem; držitelé akademického, vědeckého nebo odborného životopisu, který je uznáván statutárním orgánem. Kandidáti jsou hodnoceni podle kritérií definovaných v nařízení kurzu, s přihlédnutím k akademickému vzdělání, profesnímu rozvoji, publikacím, komunikacím, výzkumu a účasti na výzkumných projektech.

Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

UPT – Oporto Global University, is a private higher education institution, ISO 9001 certified, recognized by the Portuguese Government and the Portuguese Agency for Assessment and Accreditation of Hig ... Čtěte více

UPT – Oporto Global University, is a private higher education institution, ISO 9001 certified, recognized by the Portuguese Government and the Portuguese Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education - A3ES. UPT’s Research unit, IJP, is certified by the Portuguese funding agency for research, FCT. Méně