Dějiny náboženství (M.Phil)

MF Norwegian School of Theology

Popis programu

Read the Official Description

Dějiny náboženství (M.Phil)

MF Norwegian School of Theology

Jazyk výuky: Angličtina Interdisciplinární přístupy k náboženství a historie v Pre-moderního světa: Encounter a konflikt Proč je Jeruzalém stále takové sporné místo? Jaké jsou důvody k systematickému ničení podle islámského státu (IS) kulturního dědictví minulosti? Proč posvátné texty vyrobené před staletími i nadále ovlivňovat životy lidí dnes? Jak jsou využívány a zneužívány? Proč meč občas nahradit slovo v náboženských záležitostech? Jak se náboženské skupiny, nápady a artefakty cestovat z jednoho kontinentu na druhý, a jak se to migrace proměnit je? Jinými slovy, jak se náboženské konflikty a setkání utvářet moderní svět, a proč oni ještě na tom dnes?

To jsou některé z témat, MF Norská škola teologie náčiní ve svém novém programu M.Phil v dějinách náboženství, s primárním zájmem o náboženství v Pre-moderního světa: setkání a konflikty.

Program je zaměřen na problematiku náboženské cross-opylování, soužití a konfliktu ve třech cílových oblastí: Evropa, jihovýchodní Asii a na Středním východě. Řešena v dlouhém historického pohledu táhnoucí se od pozdní antiky do evropské renesance, program se snaží osvětlit kořeny současného mírového soužití a výměnu, jakož i dnešních rozporů a konfliktů. Základní myšlenkou tohoto programu je, že, aby se plně pochopit současné náboženské konflikty a spojenectví, musíme pochopit, jak se vnímání minulost a přítomnost jsou vzájemně propojeny, vzájemně závislá a neustále přepracovat.

Na multidisciplinární přístup a použití různých teoretických rámců a výkladových metod založených na základní kurzy programu za cíl odhalit historické dynamiky, privilegovat "jak", a předběžně "proč" než "kdo" a "kdy".

Program je koncipován na křižovatce mezi politických dějin a dějin náboženství, ale spoléhá i na jiných oborů, jako je historie idejí, dějin umění a archeologie. Ty jsou určeny k poskytnutí hloubku ostrosti očekávaného Big historii tím, ilustrující a vyjasněním makro-historické perspektivy.

Vyučování a učení jsou poháněny hands-on a case-orientovaný přístup a základní kurzy jsou doplněny o přednášky a semináře teorie a metody.

Program je otevřen všem studentům s BA v oborech souvisejících (historie, religionistiky, teologie, archeologie, historie umění, společenských věd, atd.)

Koordinátor Program je Victor Ghica, profesor starověku a raně křesťanských studií. Jádro kurzy programu bude probíhat pod vedením Kristin B. Aavitsland, profesor kulturní historie, Liv Ingeborg Lied, profesor religionistiky, John Kaufman, docent církevních dějin, Iselin Frydenlund, postgraduální výzkumník a historik náboženství, jakož i Victor Ghica a několik dalších specialistů.

Pracovní příležitosti

Tento program je zaměřen na poskytování vzdělávání pro pozice v rámci výzkumu a vzdělávání, stejně jako v norské a mezinárodní instituce a organizace, kde je požadovaná znalost vývoje křesťanské a židovské identity. Stupeň magisterské kvalifikuje pro další studium na doktorské úrovni.

Požadavky na přijetí

  • BA nebo ekvivalentní vzdělání v oboru teologie, historie, religionistiky a příbuzných oborech. - Studijní průměr ekvivalentní norské úrovni C.

Kvalifikace

Dějiny náboženství (M.Phil)

Chci více informací

Magisterský program je zaměřen na poskytování vzdělávání pro pozice v rámci výzkumu a vzdělávání, stejně jako v rámci Norska a mezinárodních institucí a organizací, kde znalosti o náboženství a historie: je potřebné Encounter a konflikt. Stupeň magisterské kvalifikuje pro další studium na doktorské úrovni.

Magistr program Náboženství a historie: Setkání a konflikt se skládá ze 120 ECTS, včetně práce v hodnotě 30 ECTS. Studijní program je postaven na různých kurzech a samostatnou práci na diplomové práce. Každý kurz se skládá z 10 ECTS. Pro každý kurz, Výstupy studia a kompetence jsou formulovány s důrazem na studentských vhled do centrálních vědeckých otázek. Cíle kompetence jsou formulovány nezávisle pro každý subjekt. Výstupy z učení jsou formulovány na třech úrovních; základní schopnosti, schopnost a dobrá schopnost. Práce na splnění těchto studijních výsledků přispějí k dosažení cílů pro odbornou způsobilost, a je základem pro hodnocení. (Viz Organisering, arbeidsformer og vurdering pod, og emnebeskrivelsene samt vedlegget med Nivåspesifikke vurderingskriterier på na 500/600-Niva). Cílem této studie budou splněny prostřednictvím kurzů na úrovni magisterského, 90 ECTS, včetně povinného kurzu v historických metod (10 ECTS). Studenti budou psát diplomovou práci v hodnotě 30 ECTS.

Každý student se může profil ji nebo jeho studijní program výběrem volitelných a tématu disertační práce. Program umožňuje příslušných volitelných na stejné úrovni z jiných univerzitách v Norsku nebo v zahraničí. Program zahrnuje možnost podílet se na studijní cesty a / nebo strávit semestr v zahraničí.

This school offers programs in:
  • Angličtina
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Srp. 2019
Duration
Délka trvání
2 let
Denní studium
Information
Deadline
Kontaktuj školu
- International Applicants, 01.06.2015 - Norwegian
Locations
Norsko - Oslo, Oslo
Datum začátku : Srp. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
- International Applicants, 01.06.2015 - Norwegian
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Srp. 2019
Norsko - Oslo, Oslo
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
- International Applicants, 01.06.2015 - Norwegian
Datum ukončení Kontaktuj školu