Newly added

University of Luxembourg Faculty of Science, Technology and Communication

Magistr v matematice

Leden 15, 2019
Magistr v matematice je flexibilní vysokoškolský učební plán, který se blíží skutečným potřebám studentů a trhu práce. Věnuje se excelence a nabízí celou řadu pokročilých kurzů, které vám umožňují vybrat si ze tří kariérně orientovaných možností.

Hasan Kalyoncu University

Magistr ve stavebnictví

Leden 16, 2019
MS v civilním inženýrství je určen pro ty, kteří chtějí jak specializovanou kurzovou práci, tak flexibilitu přizpůsobit svůj program jejich potřebám.

IFDA Italian Fashion & Design Academy

Master v designu obuvi

Leden 15, 2019
Každoroční program Shoes Design je zaměřen na školení mladých profesionálů, kteří mohou vyrábět jakýkoli druh obuvi, rozvíjet různé základy pro dokonalou realizaci.

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Podívejte se na možnosti univerzitního studia na celém světě

Masterstudies zprostředkovává zájemcům o studium na univerzitě a univerzitám možnost, aby se o sobě dozvěděli více, a to prostřednictvím internetu! Na našich webových stránkách si můžete snadno vybrat mezi více něž 30.000 studijními programy nabízenými předními univerzitami a obchodními školami ve více něž 70 zemích. Porovnejte studijní programy, najděte stipendium a ušetřete tak čas tím, že zkontaktujete univerzitu napřímo!

Předně začněte hledat vaše budoucí vzdělání podle typu studia, o který máte zájem:

Master of Business Administration (MBA) je studium, které poskytuje studentům jak teoretické, tak i praktické vzdělání v nejrůznějších oblastech podnikatelského prostředí, od malých podnikatelů až po velké mezinárodní korporace. Absolvování MBA programu bude jistě prospěšné jak studentům ekonomie, tak i odborníkům, zamýšlejícím se uplatnit v manažerských nebo vedoucích pozicích. MBA kurzy se zaměřují na finance, lidské zdroje, management, obchodní právo a etiku v podnikání. Zatímco některé programy jsou vedeny v obecnější rovině, jiné se specializují na obory, jako jsou finance, hotelnictví, mezinárodní obchod či letectví. Mnoho škol nabízí part-time studia, online kurzy nebo distanční výuku. Absolventi MBA programu obvykle dosahují vyšších příjmů a je pro ně snazší dostat se na manažerské pozice v nejrůznějších oborech podnikání.

Exekutivní MBA (EMBA) je studium v oblasti obchodu určené pro odborníky na střední a senior úrovni. EMBA programy jsou zaměřeny na získání odborných znalostí a dovedností, které studentům pomohou v kariérním růstu, ať již ve stávajícím podnikání anebo jiném oboru. EMBA program vzdělává širokou škálu studentů od inženýrů po podnikatele, kdy každý z nich obohacuje výuku vlastními pracovními zkušenostmi. EMBA programy jsou obvykle organizovány tak, že se studenti mohou během studia plně věnovat své práci, přičemž se do výuky mohou zapojit i samotní zaměstnavatelé. EMBA kurzy poskytují solidní základ v disciplínách, jako jsou finance, marketing a účetnictví, věnují se zaškolení v oblasti vedení lidí a odborným tématům, jako jsou strategické myšlení a globalizace. EMBA kurzy jsou vhodné pro ty, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a rozvíjet svoji kariéru, aniž by jim studium zabralo mnoho času na úkor práce. Absolventi EMBA jsou velmi žádaní ve výkonných manažerských pozicích.

Magisterské studium je studium, zaměřené na získání hlubších odborných znalostí konkrétního studijního oboru. Magisterské studium je dostupné téměř ve všech studijních oborech od leteckého inženýrství až po zoologii. Mnohé magisterské studijní programy jsou nabízeny kromě tradičního prezenčního studia také jako part-time studium, on-line studium anebo v podobě distančních výukových programů. Po absolvování magisterského studia obdrží student většinou magisterský titul Master of Art (MA) nebo  Master of Science (MSc), ale některé instituce udělují speciální titul, například Master of Engineering (MEng). Magisterské studium je nepochybně velmi užitečné pro všechny, kteří si chtějí osvojit další odborné znalosti, a to zejména proto, že akademická výuka může často pomoci vyplnit mezery v úzce specializovaných znalostech, což by jinak zabralo mnoho let pracovního úsilí. Pro studenty znamená magisterský titul často velkou výhodu v podobě kariérního růstu. Magisterský studijní program je také často odrazovým můstkem pro další doktorandské studium.

LLM je Master of Law (Magistr práva) studium uznávané na celém světě. Studium většinou trvá 1 rok a zaměřuje se na právní odvětví, které představuje právo životního prostředí nebo mezinárodní právo. V mnohých zemích je podmínkou pro absolvování tohoto studijního programu existence titulu v oboru práva, protože obdržení LLM titulu samo o sobě neopravňuje k výkonu práva a poskytování právních služeb. Advokátní kanceláře, které se specializují na výše uvedené oblasti práva anebo mají bohatou zahraniční klientelu, mají často zájem právě o absolventy LLM programu, protože tito už mají znalosti v předmětných právních disciplínách a jsou schopni je i praktikovat.

PhD, nebo doktor filozofie je nejvyšší udělovaný titul vypovídající o tom, že jeho držitel dosáhl vrcholu ve své akademické profesi. PhD titul je možné získat v kterémkoliv studijním oboru a obvykle se k jeho dosažení vyžaduje zpracování dizertační práce, která zahrnuje rozsáhlý výzkum a pojednání o originálním a vysoce specializovaném tématu. Většina PhD programů probíhá formou prezenční výuky a trvá několik let. Mnoho PhD studentů studuje full time, ale zvyšuje se i počet part-time, online a distančních studijních programů. Současně je mnoho mezinárodních studijních programů vyučováno v angličtině. Přestože se mnoho držitelů PhD titulu věnuje kariéře v akademické či výzkumné sféře, mnozí z nich najdou uplatnění i v podnikatelském prostředí, a to proto, že jsou díky svým odborným znalostem vysoce žádaní, zejména ve strojírenství či v dalších technických oborech.

Specializované kurzy jsou vhodné pro ty, kteří mají zájem o celoživotní vzdělávání nebo touží rozšířit si znalosti v určité oblasti, aniž by usilovali o získání nějakého akademického titulu. Kurzy zahrnují krátké kurzy zaměřené na speciální témata a certifikované programy, které se obvykle skládají z 2 až 4 dílčích kurzů. Kurzy se obvykle zaměřují na praktické otázky, takže studenti mají možnost nabyté vědomosti ihned uplatnit v praxi. Mnoho kurzů se koná formou prezenční výuky, ale jsou i takové, které jsou studentům dostupné online nebo prostřednictvím distanční výuky. Výuka krátkých prezenčních kurzů obvykle probíhá v krátkých většinou 1 až 2 týdenních cyklech, zatímco v případě online kurzů často závisí jen na studentovi, kolik času mu absolvování kurzu zabere. Bez ohledu na metodu výuky, představují tyto kurzy rychlý způsob, jak se naučit nové věci anebo oprášit zašlé znalosti. Předmětné kurzy mohou být jistě prospěšné jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele, přičemž mnoho studentů může zjistit, že jejich zaměstnavatelé jsou ochotni jim být s výukou nápomocni.

Univerzity, vysoké školy, obchodní školy a technické ústavy celého světa poskytují navazující studium ve všech myslitelných studijních oborech. Přestože většina navazujících studijních programů je vyučována v jazyce země, v níž vzdělávací instituce sídlí, jsou i navazující studijní programy, které jsou nabízené bez ohledu na lokaci v angličtině nebo jiném jazyce, což zahraničním studentům usnadňuje studium. Možnost studia v zahraničí dává studentům velký prostor zvolit si pro ně nejvhodnější studijní program, dále jim takové studium poskytuje jak jedinečnou příležitost poznat nový jazyk a kulturu dané cizí země, tak i  hodnotné zkušenosti, které mohou následně zúročit v práci pro nadnárodní korporace.