Nově přidaná online studia

Oxford Brookes University, Faculty of Technology, Design and Environment

MSc Investice Do Nemovitostí Finance

August 28, 2016
Program Real Estate Investment Finance (REIF) byl navržen pro realitních odborníků napříč všemi odvětvími, jakož i správců fondů a investičních bankéřů, kteří chtějí lépe porozumět nemovitostí jako finanční aktivum v investičním portfoliu. Program je prakticky umístěný a nabízí možnost sdílet znalosti a zkušenosti v reálných životních situacích. MSc, … [+]PG diplom a certifikát OBU jsou otevřeny-learning a on-line, které nabízejí studentům flexibilní a inovativní způsob, jak studovat. Program REIF je dodáván přes OBU virtuálního výukového prostředí a je podporován řadou sítí Semináře, které nabízejí studentům tváří v tvář kontakt, vstup od odborníků v dané oblasti a příležitosti k síti, sdílet práci a studium zážitky. MSc REIF je akreditována RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Dále nabízíme Reif jako osvědčení OBU pro ty, kteří chtějí sledovat program pro účely školení / CPD. Další tipy se podívat na Reif na blogu Hot Property. [-]

The Chicago School of Professional Psychology

Ma Forenzní Psychologie

August 25, 2016
Absolventi forenzní psychologie programu MA mají širokou škálu možností, jak využít své dovednosti a znalosti z psychologie, neboť se týká celé řady právních situací, problémů duševního zdraví a dalších specialit. Studenti v programu zisku porozumění a poznání, jak se vypořádat se situacemi a otázkami, jako je kriminalita mladistvých, kriminální chování… [+], péče o děti, domácí násilí, zneužívání návykových látek, trauma, viktimologii, šílenství a kompetenci stanout před soudem. Kromě toho, absolventi naučit dělat násilí a rizika, porozumět psychologii a léčbu sexuálních delikventů, a poskytovat znaleckou výpověď ve spojení se všemi těmito subjekty. [-]

Walden University

Ms Ve Vedení

August 22, 2016
Poučit ze strategií, aby se stala účinnější vůdce, který umí generovat důvěru, posílení ostatních a pozitivní dopad na budoucnost vaší organizace.

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

On-line vzdělávání

On-line vzdělávání prostřednictvím internetu zažívá nebývalý rozmach. Zájem o on-line vzdělávání roste rapidním tempem. 2009 studie Ambient Insight Research předpovídá, že až 81% z vysokoškolských studentů ve Spojených státech bude do roku 2014 zapsáno do nějaké formy on-line studia. To je téměř dvojnásobek z 44% studentů studujících on-line formou v roce 2009.

Dalším velmi zajímavým trendem je zvyšující se počet zapsaných studentů. Podle průzkumu Babson Survey Research Group's 2012 Survey of Online Learning bylo v zimním semestru roku 2011 6,7 milionů amerických studentů zapsáno v alespoň jednom on-line kurzu. Tyto on-line kurzy zahrnují všechny možné typy od volitelných kurzů až po magisterské a doktorandské programy.

Ve svých počátcích bylo on-line studium, zejména kompletní on-line studijní programy, omezeno na obchodní a medicínské studium, ale moderní internetové technologie nyní umožňují studovat on-line takové obory jako je hudba, umění, vědy - tedy téměř cokoliv - se stejnou lehkostí.

 

Možnosti celosvětového vzdělávání

On-line vzdělávání se setkalo s velkým zájemem po celém světě. Internet překonal geopolitické hranice v mnoha aspektech každodenního života, a je tak jen málo překvapující, že vzdělání vzkvétá bez ohledu na hranice. Místo a čas již nadále nejsou limitujícími faktory.

Chcete studovat francouzštinu na Sorbonně, ale není pro vás reálné se tam dostavovat? On-line programy pomohou s výukou prakticky čehokoliv na této planetě. Není třeba cestovat do Tanzanie, abyste se dozvěděli, co Jane Goodall vyučuje; její práce může být k dispozici on-line na vašem počítači.

Mezinárodní studia zaměřená na obchod a právo jsou v dnešní době nesmírně důležité studijní kurzy a studenti na celém světě se jich mohou zúčastnit prostřednistvím mnoha on-line programů. Studenti se mohou setkat v rámci on-line výuky se spolužáky, kteří ve stejný čas studují např. v Kansasu, Keni a Káthmándú.

On-line magisterské studijní programy představují vynikající způsob, jak vylepšit vlastní životopis, přičemž jsou k dispozici po celém světě. Vyšší vzdělání jde často ruku v ruce s kariérním růstem, většími výdělky a silnější vyjednávací silou na pracovním trhu. Vzhledem k tomu, že k samotné výuce postačí jen stisk klávesy, tak časová pásma ztrácejí na významu. Pryč je strach, jestli student zvládne současně práci a studium, protože on-line kurzy jsou dostupné 24 hodin 7 dní v týdnu.

 

Vysoká kvalita on-line programů

Dnešní vysoká kvalita on-line programů dělá on-line vzdělávání stále více atraktivní, dokonce i u jinak skeptických studentů. Například ve Spojených státech, musí být všechny studijní programy akreditovány státními nebo regionálními orgány, které schvalují a regulují osnovy, studijní programy, a další důležité vzdělávací atributy. Tato pravidla platí nejenom pro prezenční studia, ale i pro on-line programy.

Některé z prestižních světových univerzit mají on-line programy pro studenty, kteří chtějí získat kredity, stejně jako pro ty, kteří chtějí takto studovat bez nutnosti zisku kreditů. Studenti zapsaní například v Massachusetts Institute of Technology (MIT) se mohou účastnit směsice kurzů ve třídě, laboratoři a online. Takto získají kredity za absolvování všech kurzů, bez ohledu na způsob jejich výuky. I studenti, kteří nejsou formálně zapsáni na MIT, mohou využít on-line kurzy, v takovém případě neobdrží kredity a nebudou známkováni, rovněž nebudou platit školné nebo jiné poplatky. Nicméně takové vzdělání je srovnatelné, je zdarma, a pro rostoucí počet studentů představuje naprosto žádoucí způsob studia.

On-line kurzy poskytované zdarma bez možnosti získat vysokoškolské kredity se nazývají MOOCs. Jsou k dispozici zdarma pro všechny. Harvard, MIT, Princeton, Stanford jsou některé z tradičních univerzit, které nabízejí MOOCs.

Prostřednictvím Bezplatné Vzdělávácí iniciativy nabízí Saylor Foundation celý studijní on-line program pro studenty zdarma. Studijní osnovy se skládají ze studijních programů pro deset nejpopulárnějších studijních oborů v USA. Velmi kvalitní on-line vzdělávání je zajištěno nákupem autorských práv k učebnicím,  video přednáškami, díky pedagogům z celého světa; studijní materiál je pak ještě před zařazením do učebních osnov prověřován prostřednictvím peer-review procesu.

Mimo USA jsou on-line programy akreditovány a řízeny vzdělávacími správními orgány každého státu.

 

Výhody on-line vzdělávání

Velkou výhodou on-line studia je možnost zapsat se do studijních programů nabízených po celém světě. Velmi atraktivní výhodou je nepochybně flexibilnost těchto kurzů, ale jsou zde i další výhody, které se nemusí jevit až tak zřejmé.

Je nemožné absolvovat on-line kurzy bez zvládnutí technologie, díky které jsou vlastně nabízeny. I bez osobního kontaktu se studenti on-line studia naučí, jak samostatně řešit problémy, organizovat čas a dodržovat termíny, a to vše jsou vlastnosti, které se jistě budou hodit i v pracovním procesu. Mnozí zaměstnavatelé si cení iniciativních a samostatných zaměstnanců více než kandidáta, který podobné vlastnosti neprokáže.

On-line studium umožňuje studentům, aby si více přizpůsobili vzdělávací proces svým potřebám. Studenti tradičního studia mohou strávit semestr nebo dva v zahraničí, ale on-line studenti mohou dosáhnout stejných zkušeností on-line, a to bez přerušení práce nebo rodinného života.

On-line studium jistě nemůže uspokojit potřeby každého studenta, ale určitě poskytuje více studijních příležitostí pro mnoho lidí, kteří by jinak studovat nemohli. Je proto pochopitelné, proč popularita on-line studia roste, počet zapsaných studentů se zvyšuje, a je nabízeno stále více on-line studijních kurzů pro studenty všech věkových kategorií po celém světě. On-line kurzy jsou v dnešní době zdaleka nejmódnější způsob, jak získat vzdělání.