Nově přidaná online studia

Department of Mathematics University of York - Online Programs

MSc V Matematické Finance Prostřednictvím On-line Distanční Vzdělávání

December 1, 2016
Tato vzdálenost vzdělávací program navazuje na síle a úspěchu areálu na bázi učil MSc v oboru matematické finance na University of York. On-line MSc byl zahájen v září 2009 ke spuštění po boku programu školního areálu bázi.


University of Edinburgh Business School

MSc V Oboru účetnictví A Společnost

November 24, 2016
Naše plně on-line a částečný úvazek Masters v oboru účetnictví a společnost se zaměřuje na širší, non-technické aspekty účetnictví, které mají širší dopad na organizace a společnosti. Přečtěte si více o společenské odpovědnosti, politické dimenze do účetních norem a prostřednictvím regulace, stejně jako, jak navrhnout systém řízení a systém řízení, který se… [+] dokáže vyrovnat s organizačním komplikacím. [-]

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

On-line vzdělávání

On-line vzdělávání prostřednictvím internetu zažívá nebývalý rozmach. Zájem o on-line vzdělávání roste rapidním tempem. 2009 studie Ambient Insight Research předpovídá, že až 81% z vysokoškolských studentů ve Spojených státech bude do roku 2014 zapsáno do nějaké formy on-line studia. To je téměř dvojnásobek z 44% studentů studujících on-line formou v roce 2009.

Dalším velmi zajímavým trendem je zvyšující se počet zapsaných studentů. Podle průzkumu Babson Survey Research Group's 2012 Survey of Online Learning bylo v zimním semestru roku 2011 6,7 milionů amerických studentů zapsáno v alespoň jednom on-line kurzu. Tyto on-line kurzy zahrnují všechny možné typy od volitelných kurzů až po magisterské a doktorandské programy.

Ve svých počátcích bylo on-line studium, zejména kompletní on-line studijní programy, omezeno na obchodní a medicínské studium, ale moderní internetové technologie nyní umožňují studovat on-line takové obory jako je hudba, umění, vědy - tedy téměř cokoliv - se stejnou lehkostí.

 

Možnosti celosvětového vzdělávání

On-line vzdělávání se setkalo s velkým zájemem po celém světě. Internet překonal geopolitické hranice v mnoha aspektech každodenního života, a je tak jen málo překvapující, že vzdělání vzkvétá bez ohledu na hranice. Místo a čas již nadále nejsou limitujícími faktory.

Chcete studovat francouzštinu na Sorbonně, ale není pro vás reálné se tam dostavovat? On-line programy pomohou s výukou prakticky čehokoliv na této planetě. Není třeba cestovat do Tanzanie, abyste se dozvěděli, co Jane Goodall vyučuje; její práce může být k dispozici on-line na vašem počítači.

Mezinárodní studia zaměřená na obchod a právo jsou v dnešní době nesmírně důležité studijní kurzy a studenti na celém světě se jich mohou zúčastnit prostřednistvím mnoha on-line programů. Studenti se mohou setkat v rámci on-line výuky se spolužáky, kteří ve stejný čas studují např. v Kansasu, Keni a Káthmándú.

On-line magisterské studijní programy představují vynikající způsob, jak vylepšit vlastní životopis, přičemž jsou k dispozici po celém světě. Vyšší vzdělání jde často ruku v ruce s kariérním růstem, většími výdělky a silnější vyjednávací silou na pracovním trhu. Vzhledem k tomu, že k samotné výuce postačí jen stisk klávesy, tak časová pásma ztrácejí na významu. Pryč je strach, jestli student zvládne současně práci a studium, protože on-line kurzy jsou dostupné 24 hodin 7 dní v týdnu.

 

Vysoká kvalita on-line programů

Dnešní vysoká kvalita on-line programů dělá on-line vzdělávání stále více atraktivní, dokonce i u jinak skeptických studentů. Například ve Spojených státech, musí být všechny studijní programy akreditovány státními nebo regionálními orgány, které schvalují a regulují osnovy, studijní programy, a další důležité vzdělávací atributy. Tato pravidla platí nejenom pro prezenční studia, ale i pro on-line programy.

Některé z prestižních světových univerzit mají on-line programy pro studenty, kteří chtějí získat kredity, stejně jako pro ty, kteří chtějí takto studovat bez nutnosti zisku kreditů. Studenti zapsaní například v Massachusetts Institute of Technology (MIT) se mohou účastnit směsice kurzů ve třídě, laboratoři a online. Takto získají kredity za absolvování všech kurzů, bez ohledu na způsob jejich výuky. I studenti, kteří nejsou formálně zapsáni na MIT, mohou využít on-line kurzy, v takovém případě neobdrží kredity a nebudou známkováni, rovněž nebudou platit školné nebo jiné poplatky. Nicméně takové vzdělání je srovnatelné, je zdarma, a pro rostoucí počet studentů představuje naprosto žádoucí způsob studia.

On-line kurzy poskytované zdarma bez možnosti získat vysokoškolské kredity se nazývají MOOCs. Jsou k dispozici zdarma pro všechny. Harvard, MIT, Princeton, Stanford jsou některé z tradičních univerzit, které nabízejí MOOCs.

Prostřednictvím Bezplatné Vzdělávácí iniciativy nabízí Saylor Foundation celý studijní on-line program pro studenty zdarma. Studijní osnovy se skládají ze studijních programů pro deset nejpopulárnějších studijních oborů v USA. Velmi kvalitní on-line vzdělávání je zajištěno nákupem autorských práv k učebnicím,  video přednáškami, díky pedagogům z celého světa; studijní materiál je pak ještě před zařazením do učebních osnov prověřován prostřednictvím peer-review procesu.

Mimo USA jsou on-line programy akreditovány a řízeny vzdělávacími správními orgány každého státu.

 

Výhody on-line vzdělávání

Velkou výhodou on-line studia je možnost zapsat se do studijních programů nabízených po celém světě. Velmi atraktivní výhodou je nepochybně flexibilnost těchto kurzů, ale jsou zde i další výhody, které se nemusí jevit až tak zřejmé.

Je nemožné absolvovat on-line kurzy bez zvládnutí technologie, díky které jsou vlastně nabízeny. I bez osobního kontaktu se studenti on-line studia naučí, jak samostatně řešit problémy, organizovat čas a dodržovat termíny, a to vše jsou vlastnosti, které se jistě budou hodit i v pracovním procesu. Mnozí zaměstnavatelé si cení iniciativních a samostatných zaměstnanců více než kandidáta, který podobné vlastnosti neprokáže.

On-line studium umožňuje studentům, aby si více přizpůsobili vzdělávací proces svým potřebám. Studenti tradičního studia mohou strávit semestr nebo dva v zahraničí, ale on-line studenti mohou dosáhnout stejných zkušeností on-line, a to bez přerušení práce nebo rodinného života.

On-line studium jistě nemůže uspokojit potřeby každého studenta, ale určitě poskytuje více studijních příležitostí pro mnoho lidí, kteří by jinak studovat nemohli. Je proto pochopitelné, proč popularita on-line studia roste, počet zapsaných studentů se zvyšuje, a je nabízeno stále více on-line studijních kurzů pro studenty všech věkových kategorií po celém světě. On-line kurzy jsou v dnešní době zdaleka nejmódnější způsob, jak získat vzdělání.